Voor een ordelijk verloop van alle competities geldt voor alle competities van Zuydlan een standaard reglement. Dit reglement kan worden aangevuld door extra reglementen, deze staan dan vermeld in het competitie-overzicht.

Arbitrage en competitiebeheer

Voorwaarden voor deelname competitie

Voor deelname aan een of meerdere competities moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

Tijdens de competities

o   Software, hacks en andere exploits in de te spelen game (aimbots, counters etc.)
o   Spieken, af (laten) kijken of andere uitwisseling van informatie over de huidige ronde of sessie met toeschouwers of niet-deelnemers.
o   Voordoen als andere deelnemers/teamleden
o   Andere hulpmiddelen die niet in deze lijst omschrijven zijn maar naar mening van CA of zijn/haar assistenten een oneerlijk voordeel oplevert voor jou of je team.

Bij overtreding

Als een CA of een van zijn/haar assistenten een overtreding van het reglement vast stelt kan de CA een of meerdere van de volgende maatregelen nemen: